یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 برابر با Sunday, 15 May , 2022

آخرین اخبار

مهاجر هراسی روزنامه جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی که در ماه های اخیر و در جریان تصرف افغانستان توسط گروه طالبان بارها اخبار نادرست و تنش آفرین منتشر کرده است این بار نیز با نشر خبری