سه‌شنبه 9 آذر 1400 برابر با Tuesday, 30 November , 2021

آخرین اخبار

مهاجر هراسی روزنامه جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی که در ماه های اخیر و در جریان تصرف افغانستان توسط گروه طالبان بارها اخبار نادرست و تنش آفرین منتشر کرده است این بار نیز با نشر خبری