ثبت نام پیاده روی اربعین (ویژه اربعین اولی ها)

ثبت نام اربعین اولی ها

ثبت نام جوانانی که برای اولین بار قصد تشرف به زیارت اربعین را دارند
فراخوان طرح سفر اربعین رایگان برای جوانان 18 تا 25 ساله که تاکنون مشرف نشده اند. مهلت ثبت نام تا 1401/5/27 .
شرایط ثبت نام:
1- آقایان 18-25 ساله باشند
2- تاکنون به زیارت اربعین نرفته باشند
3-دارای مدرک اقامتی باشند
4- ساکن استان قم باشند
5- کارت واکسن کرونا داشته باشند
برگزیدگان توسط اداره اتباع استانداری قم اعلام می گردند.
شماره تماس برای کسب اطلاعات - 09128521557 حسینی فرهنگ
نام(Required)
Accepted file types: jpg, jpeg, png, Max. file size: 1 MB.
فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: jpg, jpeg, png, Max. file size: 1 MB.
    در صورتی که مدرک شما پاسپورت است صفحه اول و صفحه آخرین اقامت را از همین جا بارگزاری کنید
    Accepted file types: jpg, jpeg, png, Max. file size: 1 MB.