سه‌شنبه 4 آبان 1400 برابر با Monday, 25 October , 2021

تصویر روز

اعتراض در مقابل طالبان

تظاهرات ضد طالبان

با وجود خطرات جدی زنان و مردان افغانستان دست از اعتراض در مقابل طالبان بر نداشته اند