سه‌شنبه 27 اردیبهشت 1401 برابر با Tuesday, 17 May , 2022

تصویر روز

اعتراض در مقابل طالبان

تظاهرات ضد طالبان

با وجود خطرات جدی زنان و مردان افغانستان دست از اعتراض در مقابل طالبان بر نداشته اند