سه‌شنبه 9 آذر 1400 برابر با Tuesday, 30 November , 2021

تصویر روز

اعتراض در مقابل طالبان

تظاهرات ضد طالبان

با وجود خطرات جدی زنان و مردان افغانستان دست از اعتراض در مقابل طالبان بر نداشته اند