هیئت های مذهبی

موکب سید الشهداء هیئت های مذهبی افغانستانی هابی قم

برپایی موکب سید الشهداء سال 1396

هيئات هاي مذهبي مهاجرين افغانستاني مقيم استان قم امسال نيز همانند سال گذشته با برپايي موكبي در مسير زائران اربعين حسيني ، پذيراي خيل عظيم