چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 برابر با Wednesday, 18 May , 2022

دندان نیش ، خنده ی چرکین ، گُرازها
ابلیسهای نحس ، محاسن دراز ها

تلفیقی از شریعت و سنت ، ریا و جهل
محصول وعظ منبری حقه باز ها

با قلبهای مندرس سنگی و فسیل
با مغزهای پوک ، چراگاه غاز ها

بر تَرک اُشتر بَدَوی خوش خیال و مست
بر اسب و استر نَسَبی یکه تاز ها

پُر کرده از دروغ و دغل کوله بار زهد
تر کرده از پساب و لجن جانماز ها

در باغها خزیده و چون سیم خاردار
پیچیده اند دور تن سرو نازها

دلتنگم از امارت شیطان به نام دین
تکرار درد ناک نشیب و فراز ها

عبدالجبار_کاکایی

آخرین مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.