سه‌شنبه 9 آذر 1400 برابر با Tuesday, 30 November , 2021

اخبار

مهاجر هراسی روزنامه جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی که در ماه های اخیر و در جریان تصرف افغانستان توسط گروه طالبان بارها اخبار نادرست و تنش آفرین منتشر کرده است

در سوگ معلم انسانیت

کرونا جان معلم فداکار فرحناز عاقل را هم گرفت؛ کسی که انسان دوستی و محبت بی مرز او زبان زد گردید، اما خاطره عشق به

مهاجرین امریکا

مهاجرین و شکل گیری امریکای جدید

آخرین سرشماری برگزار شده در امریکا نشان می دهد بافت جمعیتی این کشور و به تبع آن مسائل فرهنگی و سیاسی آن در دهه های